Bet Plus
Bet Plus

SIGURICA / CASH OUT


 • Koje promjene se mogu izvršiti na odigranom tiketu> slučaju korištenja funkcije "Sigurica", možete izvršiti isplatu bez obzira na rezultat utakmice. Dopustite da se vaš novac pojavi na vašem balansu bez čekanja na konačni ishod utakmice. Potrebno je samo da odaberete opkladu koju želite da „osigurate“, a vi ćete dobiti svoj novac, bez obzira na rezultat događaja.
 • Funkcija "Sigurice" je dostupna za pojedinačne opklade i Multi-opklade - i uživo i pred utakmicu. Poseban znak predstavlja sve opklade na raspolaganju za "Siguricu".
 • Kako se izračunava "Sigurica"?

 • Primjer za singl opklade:
 • Kada napravite singl opkladu i uložite 100€ na utakmicu “Srbija-Danska” na pobjedu Srbije (1) sa kvotom (2.2). U slučaju pobjede osvojeni iznos je 220€. Nakon opklade kvota pada sa 2.2 na 1.5. U tom slučaju sistem računa korelaciju kvota (2.2/1.5), koja se množi sa iznosom uplate. Nakon toga odbija se definisana provizija. U sljedećem primjeru provizija je 8.5% (2.2/1.5 x 100) - 8.5 % = 134.2 Imate šansu da isplatite 134.2€ preko ”Sigurice” prije nego što se događaj završi.
  U slučaju da se kvota poveća sistem računa ”Siguricu” na isti način, smanjujući mogući iznos gubitka.
 • Primjer za Multi-opkladu:
 • Možete napraviti multi-opkladu od 100 EUR na 3 različita događaja sa ukupnom kvotom od 5.8
  1. događaj (Ukupno preko (2.5)) - 1.6
  2. događaja (2) - 1.3
  3. događaj (1) - 2.8
 • U slučaju pobjede, pobjednički iznos će biti 580 EUR: 100 x 1.6 x 1.3 x 2.8. Ako ste već osvojili dvije od tri opklade, a sumnjate, ili ne želite da čekate ishod 3. događaja, možete koristiti funkciju "Sigurice". Kao rezultat možete uzeti svoj novac prije objave ishoda (rezultata) 3. događaja.
 • Ako kvote "1" na 3. događaju padne sa 2.8 na 2.3, pobjednički iznos se izračunava na sljedeći način: Sveukupna kvota se dijeli sa promijenjenom kvotom 3. događaja (2.8 / 2.3), a koeficijent se množi sa iznosom uloga. Nakon toga proviziju definisana od strane organizatora se odbija od ukupnog rezultata.
 • U ovom primjeru provizija je 7.13%: (5.8 / 2.3 x 100) - 7,13% = 234,2. Imate priliku da uzmete 234,2 EUR pomoću funkcije "Sigurica" prije objave ishoda (rezultata) događaja. Ako kvote rastu sistem izračunava iznos "Sigurice" na isti način smanjujući mogući gubitak novca.
 • Ukoliko ne postoje kvote za odigrani događaj (nisu ponuđeni koeficijenti), "Sigurica" nije dostupna za obračun.
 • Koristeći funkciju "Sigurica" možete takođe vratiti svoj ulog, ako kvote ostanu iste. U ovom slučaju od vašeg uloga oduzima se samo provizija definisana od strane organizatora. Organizator zadržava diskreciono pravo da ograniči ili obustavi funkciju "Sigurice", privremeno ili trajno, kao i da promijeni proviziju.
 • ZAIGRAJ ODMAH!