Turnir
Turnir

Turnir traje još:

Koje igre učestvuju ?


  1. Turnir traje od 16.04.2021. 02:01 CEST do 26.04.2021. 01:59 CEST
  2. Za ovaj turnir ne postoje kvalifikacijski uslovi minimalan broj spinova, minimalan ulog po spinu je 1€.
  3. Bodovi se računaju na sledeći način: Za svaki dobitni 1€ igrač dobija 10 bodova, npr. spin sa dobitkom od 10€ i ulogom od 1€ jednak je 100 bodova.
  4. Svaki dobitni spin će doprinijeti ukupnom rezultatu igrača koji će biti prikazan na skali.
  5. Sredstva od nagrade će biti prebačena na balans igrača u roku od 72 sata nakon završetka turnira.
  6. Nagradni fond od 60.000€ se dijeli na prvih 350 igrača sa rang liste, osvajaju nagrade prema sljedećoj tabeli:
1. 10.000€
2. 5.000€
3. 3.000€
4. 1.500€
5. 1.000€
6. 900€
7. 800€
8. 700€
9. 600€
10. 500€
11.-25. 400€ (Ukupno: 6.000€)
26.-50. 200€ (Ukupno: 5.000€)
51.-100. 150€ (Ukupno: 7.500€)
101.-200. 100€ (Ukupno: 10.000€)
201.-350. 50€ (Ukupno: 7.500€)
Sve ukupno: 60.000€

  • U slučaju povrede opštih uslova korišćenja organizator zadržava pravo zabrane učešća na turniru, isto tako da uvede druge restriktivne mjere na nalogu.
  • Organizator zadržava pravo izmjene prethodno navedenih uslova i pri tome obavijesti igrače o izmjenama.


Nazad na xlivebet.com