Turnir
Turnir

 • Svi korisnici koji ponedjeljkom izvrše depozit na xlivebet.com u iznosu od 5€ ili više dobijaju 5€ Free Bet Bonus za igru „My Lucky 6“.
 • Bonus se dodjeljuje bez obzira na način uplate.
 • Jedan korisnik može dobiti samo jedan bonus bez obzira na broj depozita koje izvrši u toku tog dana. Na primjer, ukoliko korisnik izvrši veći broj uplata u iznosu 5€ ili više, bonus će biti dodjeljen samo za prvu validnu uplatu.
 • Jedan korisnik ima pravo da ostvari Free bet bonus svakog ponedjeljka za vrijeme trajanja promocije.
 • Nakon izvršenog depozita, bonus sredstva će se pojaviti na bonus računu u roku od 24h i unutar igre će biti zajedno sa stvarnim sredstvima prikazani na korisničkom balansu. Na primjer, nakon uplate od 5€ na balansu unutar igre My Lucky 6 će se prikazati iznos od 10€ (5€ stvarnih sredstava + 5€ “My Lucky 6” bonusa).
 • Dobijena Bonus sredstva se mogu ulagati samo na igru „My Lucky 6“, a uplaćena sredstva se mogu koristiti i za ostale igre.
 • Da bi se Free bet bonus u iznos od 5€ „oslobodio“ i postao podložan isplati ili da bi se mogao koristiti za ostale igre, potrebno je odigrati kompletan iznos u igri „My Lucky 6“.
 • Svi dobici od besplatnih opklada *(Free Bet) prelaze na stvarni balans igrača bez uloga, bez obzira koja opklada je odigrana. Npr: Odigrano je 7 brojeva sa ulogom od 0,50EUR, dobitak na kraju izvlačenja je 1,67 EUR, na balans igrača će preći 1,17 EUR. U slučaju da je dobitak manji od uloga, balans igrača se ne uvećava.
 • Iznos Free bet-a se oslobađa postavljanjem uloga kroz igru „My Lucky 6“ sa bonus sredstvima kao i stvarnim sredstvima od trenutka aktiviranja bonusa. Prilikom postavljanja uloga prvo se troše sredstva sa bonus balansa, zatim sredstva sa stvarnog balansa.
 • Igrač može imati samo jedan aktivan bonus na xlivebet.com.
 • Nakon uplate sačekajte da vam se pojavi i bonus na računu.
 • Period važenja bonusa je 7 dana od momenta dodjeljivanja, odnosno 30 dana od momenta aktivacije. Po isteku predviđenog perioda, bonus i sva neoslobođena sredstva bonusa se poništavaju.
 • Status Free Bet Bonusa se može vidjeti odlaskom u meni korisničkog profila, odabirom sekcije „Bonusi“, zatim „Novi Bonusi“.
 • Ukoliko igrač ima više dodjeljenih bonusa ili ima aktivan drugi bonus u svakom trenutku može sam na svom nalogu aktivirati i poništiti dodjeljene bonuse, u sekciji “Bonusi”, klikom na „Otkaži“ pored bonusa koji želi da poništi.
 • Ukoliko priređivač/organizator procjeni da postoje nepravilnosti, zloupotrebe, manipulacije ili bilo kakve slične sumnjive okolnosti od strane korisnika, zadržava sva prava da u svakom trenutku otkaže i poništi dodjeljene bonuse, bez daljnjeg obrazloženja.
 • Organizator zadržava pravo izmjene prethodno navedenih uslova i pri tome obavijesti igrače o izmjenama.


Nazad na xlivebet.com