Prepaid korisnici M:TEL mreže mogu da dopune svoj XLIVE Bet račun slanjem SMS poruke koja sadrži ključne riječi na broj telefona 065 1357.

Poruka treba da sadrži ključnu riječ XLIVE zajedno sa iznosom dopune, potom razmak, pa ID korisničkog racuna.

Primjer poruke: XLIVE10 123456 - U ovom slučaju korisnički račun 123456 će biti dopunjen sa 10 KM.

Dodatne informacije:

 • Iznos dopune može samo da bude okrugli broj od 1 do 10.
 • Minimalna dopuna 1 KM.
 • Maksimalna dopuna 10 KM (po poruci).
 • Prepaid nema mjesečni limit.
 • Za pomoć i reklamacije javite se na broj +387 65/880-880.


  Postpaid korisnici M:TEL mreže mogu da dopune svoj XLIVE Bet račun slanjem SMS poruke koja sadrži ključne riječi na broj telefona 065 1359.

  Poruka treba da sadrži ključnu riječ XLIVE zajedno sa iznosom dopune, potom razmak, pa ID korisničkog računa.

  Primjer poruke: XLIVE10 123456 - U ovom slučaju korisnički račun 123456 će biti dopunjen sa 10 KM.

  Dodatne informacije:

 • Iznos dopune može samo da bude okrugli broj od 1 do 10.
 • Minimalna dopune 1 KM.
 • Maksimalna dopuna 10 KM (po poruci).
 • Korisnici Mtel postpaid usluge mogu da uplate 50KM mjesečno.
 • Za pomoć i reklamacije javite se na broj +387 65/880-880.

  Nazad na xlivebet.com