Turnir
Turnir

Koje igre učestvuju ?  1. Turnir traje od 16.10.2020 2:01 CEST do 26.10.2020 01:59 CEST
  2. Za ovaj turnir ne postoje kvalifikacijski uslovi: minimalni iznos uloga, niti minimalan broj spinova.
  3. Bodovi se računaju na sledeći način: Svaki dobijeni 1€ jednak je 10 bodova. Npr. Za dobijenih 10€ sa ulogom od 1€ dobija se 100 bodova.
  4. Sredstva od nagrade će biti prebačena na balans igrača u roku od 72 sata nakon završetka turnira.
  5. Nagradni fond od 60.000€ se dijeli na prvih 300 igrača sa rang liste, osvajaju nagrade prema sljedećoj tabeli:
1. 10.000€
2. 7.500€
3. 5.000€
4. 2.000€
5. 1.500€
6. 1.000€
7. 900€
8. 800€
9. 700€
10. 600€
11.-25. 500€ (Ukupno 7.500€)
26.-50. 200€ (Ukupno 5.000€)
51.-150. 100€ (Ukupno 10.000€)
151.-300. 50€ (Ukupno 7.500€)
Sve ukupno: 60.000€

  • U slučaju povrede opštih uslova korišćenja organizator zadržava pravo zabrane učešća na turniru, isto tako da uvede druge restriktivne mjere na nalogu.
  • Organizator zadržava pravo izmjene prethodno navedenih uslova i pri tome obavijesti igrače o izmjenama.


Nazad na xlivebet.com