Turnir
Turnir

Koje igre učestvuju ?  1. Turnir traje od 20.11.2020 01:01 CEST do 30.11.2020 00:59 CEST
  2. Minimalan ulog po spinu je 0.5€.
  3. Za ovaj turnir ne postoje kvalifikacijski uslovi minimalan broj spinova.
  4. Bodovi se računaju na sledeći način: Svaki dobijeni 1€ jednak je 10 bodova. Npr. Za dobijenih 10€ sa ulogom od 1€ dobija se 100 bodova.
  5. Sredstva od nagrade će biti prebačena na balans igrača u roku od 72 sata nakon završetka turnira.
  6. Nagradni fond od 50.000€ se dijeli na prvih 250 igrača sa rang liste, osvajaju nagrade prema sljedećoj tabeli:
1. 10.000€
2. 5.000€
3. 3.000€
4. 1.500€
5. 1.000€
6. 900€
7. 800€
8. 700€
9. 600€
10. 500€
11.-25. 400€ (Ukupno 6.000€)
26.-50. 200€ (Ukupno 5.000€)
51.-150. 100€ (Ukupno 10.000€)
151.-250. 50€ (Ukupno 5.000€)
Sve ukupno: 50.000€

  • U slučaju povrede opštih uslova korišćenja organizator zadržava pravo zabrane učešća na turniru, isto tako da uvede druge restriktivne mjere na nalogu.
  • Organizator zadržava pravo izmjene prethodno navedenih uslova i pri tome obavijesti igrače o izmjenama.


Nazad na xlivebet.com